Phương thức thanh toán căn hộ Hà Đô Riverside

Phương thức thanh toán của dự án Hado Riverside:

phương thức thanh toán hado riverside

Điểm mạnh của phương thức thanh toán này là khách hàng không cần phải đóng ngay 30% sau khi đồng ý mua căn hộ mà các khoản đóng sẽ được chia ra làm từng đợt mỗi đợt 10%. Điều này sẽ giúp cho việc khách hàng dễ xoay vòng vốn hơn.

 

 

 

HOTLINE

Liên hệ

0906.661.856